Góry Izerskie są najbardziej na zachód wysuniętym masywem górskim w Polsce. Doliny dwóch rzek, a mianowicie Kwisy i Małej Kamiennej dzielą je na dwa grzbiety: Kamieniecki i Wysoki. Kamieniecki leży na północy a Wysoki na południu. Góry te nie są górami wysokimi ( najwyższy szczyt to Wysoka Kopa mierząca sobie 1126 metrów nad poziomem morza), a co za tym idzie wierzchołki tych gór są płaskie i porośnięte łąkami (subalpejskimi) i licznymi torfowiskami, co daje piękne krajobrazy. Najpiękniejszą z tych łąk jest Hala Izerska zabagniona i porośnięta kosodrzewiną, przez którą płynie rzeka Izera. Prawie cała Hala Izerska objęta jest ochroną jako rezerwat TORFOWISKA DOLINY IZERY.
W masywie Gór Izerskich można spotkać także fantastyczne formy skalne. Najbardziej chyba znane to Bobrowe Skały znajdujące się na wschodnim krańcu masywu na północnym stoku Ciemniaka. Mają 30 metrową ścianę, z której jest niesamowity widok na Karkonosze.
Najbardziej znaną miejscowością Gór Izerskich są Jakuszce ze swoją Polaną Jakuszycką położoną na Przełęczy Szklarskiej, która jest najwyżej położoną częścią Szklarskiej Poręby. Właśnie tutaj od 1976 roku organizowany jest najsłynniejszy w kraju Bieg Piastów ? masowa impreza sportowa.