Góry Kaczawskie są najbardziej na północ wysuniętym pasmem Sudetów. Są to góry, które wypiętrzyły się w czasie fałdowania kaledońskiego, hercyńskiego i alpejskiego i towarzyszyły temu za każdym razem wybuchy wulkanów. Lawa wylewająca się podczas wybuchów dała początek skałom magmowym. Pozostałości po tych wulkanach i ich wybuchach ukształtowały gdzie niegdzie krajobraz, na przykład Wielisławka to przypominające organy olbrzymie słupy z zastygłej lawy mające średnicę 30-30 metrów?
W okolicach Wojcieszowa położone jest największe w Sudetach skupisko skał wapiennych, których powierzchnia wynosi około 10 kilometrów kwadratowych.
W Górach Kaczawskich, podczas wydobywania kamienia z kamieniołomów odkryto liczne jaskinie, z których najciekawsze to Szczelina Wojcieszowska, Jaskinia Gwiaździsta, Nowa, Północna. W Górach Kaczawskich można także spotkać wspaniałe i rzadkie minerały i kamienie szlachetne: fioletowe ametysty i różnego koloru agaty?
Jest tu też ? śląska Fudżijama?, czyli najpiękniejszy polski wulkan (wygasły około 3 miliony lat temu) Ostrzyca, na której wierzchołku powstał rezerwat przyrody.