Góry Sowie ciągną się na zachodzie od szerokiej doliny rzeki Bystrzycy po Przełęcz Srebrną na wschodzie. Nazwę swą zawdzięczają najwyższemu szczytowi, czyli Wielkiej Sowie. Z jej szczytu można oglądać przy dobrej pogodzie prawie wszystkie pasma Sudetów; od Gór Bardzkich, Złotych, Orlickich, Stołowych aż po Rudawy Janowickie, Kamienne i Karkonosze i najbliżej położone Góry Wałbrzyskie i Kaczawskie.
Góry Sowie nie są wysokie, ale bardzo urokliwe, pięknie zalesione lasami świerkowymi i piękną kolorystycznie jesienią, buczyną. W tych rejonach w XIII wieku zaczęto wydobywać srebro i ołów (aż do wieku XVII) i dlatego można jeszcze dziś zwiedzać liczne sztolnie i kopalnie?w czasie II Wojny Światowej Niemcy niedaleko Walimia budowali rękami jeńców wojennych kompleks sztolni wykutych w skale i właściwie do dziś nie znamy celu przeznaczenia dla tych budowli, ale można po nich pochodzić i pozwiedzać sztolnie i tunele wykute w skale. Powyżej natomiast Srebrnej Przełęczy można zwiedzać fortecę, która miała bronić przejścia przez przełęcz.