Obsługa każdego lotniska i linii lotniczej ma obowiązek udzielić odpowiedniej pomocy, przy czym możemy liczyć się z tym, że niektóre linie lotnicze mogą odmówić przyjęcia na pokład osoby niepełnosprawne w przypadku, gdy np. samolot jest niewielkich rozmiarów bądź są problemy z wejściem na pokład wózkiem z powodu wielkości drzwi samolotu. Przy czym odmawiając przyjęcia osoby na wózku, linie lotnicze obowiązkowo muszą o tym poinformować niepełnosprawnego pasażera.

W innych przypadkach tzw. wózkowicz będzie musiał wziąć pod uwagę, iż zostanie poproszony o przeniesienie się na wózek pokładowy, którego wielkość dostosowana jest do wielkości samolotu. Natomiast wózek, który jest jego własnością zostanie przygotowany do przewozu jako bagaż.

Istnieje możliwość przewożenia więcej niż dwóch urządzeń pomagających poruszanie się na jedną osobę niepełnosprawną (w tym wózek elektryczny) o ile powiadomimy o tym przewoźnika w ciągu 48 godzin przed wylotem i nie będzie jakichkolwiek przeciwwskazań ku temu.

Jeśli nasz prywatny wózek inwalidzki będzie przewożony jako bagaż, pamiętajmy o tym iż ma on pierwszeństwo przy wyładowywaniu np. w czasie międzylądowania i będą udostępniane właścicielowi najszybciej jak to będzie możliwe.

W przypadku, gdy wózek inwalidzki jest na tyle duży, iż musi być nadany jako bagaż, pracownicy linii lotniczych mają obowiązek oddać go pasażerowi w takim stanie, w jakim pasażer oddał go jako bagaż. Wózki elektryczne zawsze będą przewożone jako niebezpieczny bagaż – z racji posiadania akumulatora, który najczęściej będzie musiał być wymontowany. Chyba, ze wózek będzie transportowany w pozycji pionowej a akumulator jest na stałe przymocowany do wózka.

Wózki posiadające akumulatory nie wylewające się mogą zostać wmontowane w wózek o ile linia lotnicza wyrazi na to zgodę (np. nie stwierdzono uszkodzeń, które mogą spowodować wylanie się zawartości baterii, akumulatora).

Jeśli wózek inwalidzki bądź inny niezbędne do poruszania się sprzęt zostanie uszkodzony, pasażer ma prawo dochodzi odszkodowania.

Ponadto istnieje możliwość, iż osoba niepełnosprawna będzie mogła skorzystać z podróży samolotem pod warunkiem, że będzie ona z osobą towarzyszącą. Najczęściej podyktowane jest to tym, aby osoba niepełnosprawna miała możliwość dość sprawnej ewakuacji. Pamiętajmy o tym, że w takich przypadkach, personel samolotu, musi zająć się nie tylko osobą niepełnosprawną ale i też innymi pasażerami.