Jak każdy pasażer, także inwalida poddawani są kontroli bezpieczeństwa, która w przypadku problemów z przejściem przez bramkę magnetyczną odbywa się w sposób manualny.

Osoby, które powinny brać regularnie leki muszą mieć przy sobie stosowne zaświadczenie umożliwiające posiadanie tych leków jako bagaż podręczny oraz inne ważne dokumenty, które mogą pomóc w razie problemów np. osoby z padaczką. Warto też mieć przygotowaną karteczkę z informacjami, które pomogą obsłudze samolotu w razie poważniejszych problemów np. zasłabnięcie.

Osoby, które mają psa przewoźnika mogą bezpłatnie przewieść go, pod warunkiem że pies ten, będzie miał założony kaganiec a jego właściciel będzie mieć przy sobie smycz oraz dokumenty potwierdzające tresurę psa oraz inne wymagane dokumenty np. potwierdzające konieczność posiadania psa przewodnika.

Na pokład jako pierwsze najczęściej wchodzą osoby niepełnosprawne. W razie problemów z wejściem na pokład, możemy liczyć na pomoc ze strony obsługi lotniska. Duże samoloty, powyżej 100 miejsc najczęściej posiadają przestrzeń na wózki inwalidzkie, która umiejscowiona jest w pobliżu toalety przy dłuższych trasach często są one przystosowane dla niepełnosprawnych ruchowo specjalne uchwyty. Podróżujący może korzystać z nieprzystosowanej toalety, pod warunkiem, że zaświadczy, iż może z takiej korzystać bez problemów.

W przypadku, gdy osobie niepełnosprawnej zostało odmówione skorzystanie z podróżowania samolotem, przewoźnik powinien (o ile jest to możliwe) zaproponować inny rodzaj transportu.

Odmowa ta, powinna być podyktowana wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, niemożliwości oferowania z takiej usługi z powodu już wspomnianego małego samolotu lub innych ważnych powodów.

Przewoźnik nie ma prawa odmówić przewozu niepełnosprawnych, jeśli inwalida spełnia wszystkie wymagane warunki. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji lub zostały naruszone prawa osób niepełnosprawnych, pasażer ma prawo zgłosić ten fakt organom zarządzającym linią lotniczą bądź lotniska.