Czy turystyka jest dla każdego? Co oznacza bycie turystą? Czy być turystą, znaczy być zwiedzającym? Kto z nas jest turystą, a kto zwiedzającym?
Turystyka to bardzo szeroko pojęty termin, dlatego ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytania, niemniej bez wątpienia, możemy stwierdzić, że turystą może być każdy z nas, niezależnie od tego czy jedziemy raz do roku nad Morze Bałtyckie czy co drugi miesiąc bywamy na Wyspach Kanaryjskich. Turysta to przecież każda osoba, która zwiedza inny region, różny od naszego miejsca zamieszkania, w celu poznania go, poznania jego zwyczajów! I dokładnie w takim celu jedziemy nad polskie Morze Bałtyckie, ale również w tym samym celu jedziemy przecież do Hiszpanii, w turystyce zawsze chodzi o to samo.
Turystyka i zwiedzanie to w zasadzie synonimy bądź bardzo zbliżone do siebie pojęcia. Bo każdy turysta to jednocześnie zwiedzający i odwrotnie – każdy zwiedzający jest na swój sposób turystą.i jest to rzecz niezaprzeczalna. Każdy z nas jest w jakimś stopniu turystą, a w jakimś stopniu zwiedzającym.