Większość zakładów przemysłu metalowego i maszynowego koncentruje się w Kopenhadze, Odense i Arhus, ale prócz nich prawie w każdym, mieście branża ta jest reprezentowana przez małe zakłady. Tylko w miastach będących węzłami kolejowymi nie ma ani jednej huty, są natomiast fabryki maszyn. Wiele z tych ostatnich jest właściwie tylko warsztatami obsługującymi ograniczone zaplecze, natomiast duże zakłady w Kopenhadze i głównych miastach zbywają swoje wyroby w całym kraju, a kilka na rynkach światowych.
W wyniku elektryfikacji dynamiczny rozwój przeżyły fabryki kabli, sprzętu oświetleniowego, radiowego, telewizyjnego i przemysł elektromaszynowy. Przemysł ten jest jeszcze względnie młody, dlatego jego zakłady nie są zbyt rozproszone. Największe z nich znajdują się w Kopenhadze, Arhus, Odense i na wyspie Als. Położenie Danii, jej rozwinięta komunikacja morska i aktywność przedsiębiorstw żeglugowych legły u podstaw dynamicznego rozwoju duńskiego przemysłu stoczniowego. Obecnie większość statków duńskich pochodzi z jednej z ośmiu stoczni zlokalizowanych w Kopenhadze, Helsing0r, Arhus, Alborgu, Frederikshavn, Nakskov i Odense. Największymi zakładami stoczniowymi są ?Burmeister og Wain A/S” w Kopenhadze, zatrudniające ok. 8 tyś. osób oraz ?Staalskibsyeerft” w Odense. Obydwie stocznie budują statki o największej pojemności w Danii.